4 знака за електрически проблеми у дома

Без значение колко стар е домът ви, повечето електрически проблеми в него биха издали предупредителни знаци преди да станат сериозни. Когато познавате тези знаци, можете да предприемете ремонтни дейности, за да предотвратите опасна ситуация, която може да доведе до токов удар или да причини щети на имота. Може би ще успеете да се справите сами с някои от електрическите нередности, но много от тях се нуждаят от професионално диагностициране и поправяне.

Прекъсвачи. Прекъсвачите са направени, така че да изключват когато електрическата верига е претоварена

Чрез изключване на електроснабдяването прекъсвачът предпазва жиците от прегряване и потенциален пожар. Прекъсвачите могат също да изключват когато остареят. Ако те изключват от време на време, това показва прости натоварвания. Опитайте да включите дадения уред към друга верига. Ако прекъсвачът изкючва често, трябва да се консултирате с професионалист. За да работиш в електрическо табло се изискват определени умения. Дори и главният прекъсвач да е изкючен, в таблото все още влиза електричество. Оставете този тип работа на опитен професионалист. Никога не сменяйте прекъсвач или бушон с по-мощен такъв, защото това може да причини прегряване или пожар.

Електрически шок. Ако усетите лек електрически шок или изтръпване когато докоснете даден уред, това може да се дължи на някаква повреда в самия уред или на неправилно свързване. Ако забележите такъв шок докато минавате през повърхност, покрита с килим, това може да бъде от статично електричество, което се среща често през зимата и не е повод за притеснение. Обаче, трябва да вземете на сериозно другите видове електрически шок, тъй като не искате ситуацията да се влоши още повече.

Нагорещени тавани и примигващи лампи, трябва ви ел техник

От време на време трябва да проверявате таваните си в областта на лампите за топлина, защото не всички са добре изолирани. Също така, ако надвишите препоръчителния максимум ватове на електрическата крушка, лампата може да прегрее. Ако се натрупа прекалено много топлина, това може да доведе до опасност от запалване. Примигващите светлини могат да бъдат знак за дефектна или разхлабена електрическа крушка. Ако смяната на крушката не разреши проблема, консултирайте се с лицензиран електро-специалист. Причината за тази неизправност може да е по-дълбока, така че се нуждаете от професионално диагностициране, което да ви подсигури правилен ремонт на мястото.

Електрически ключове и контакти. Ключовете за лампите могат да представляват още един електрически проблем в домакинството. Кабелите могат да са хлабави или съоръжението да се е повредило вътрешно. Ако контактът е хлабав, той също може да причини щети.

При такъв случай, свържете се със специалист или фирма за електро услуги, който да уточни и оправи проблема.