Припознаване на дете – всичко, което трябва да знаете

През 21-ви век работата на всеки адвокат по семейно право стана повече и по-специфична. Семейните устои отстъпват на свободния избор, а традициите – пред личния избор на родителите. Потърпевши в повечето случаи са именно децата. Припознаването и отсъждането на бащинство са актуална тема, тъй като повечето млади двойки отказват да сключват брак, а избират „съжителство на семейни начала“. Поради тази причина темата относно припознаването добива все по-голяма актуалност. Ще се опитаме в синтезиран вид да Ви представим всичко, което трябва да знаете, ако разрешавате или сте на път да уредите подобен казус.

Кои са основните способи за установяване на бащинство

Начините за това са 3:

  • Иск за установяване на бащинство;
  • Предположение за бащинство;
  • Припознаване.

По своята същност припознаването е извънсъдебен способ, за разлика от другите два, който трябва да поверите на адвокат по семейно право. Съгласно Семейния кодекс това е формално едностранно волеизявление на единия родител, че детето произхожда от него. В юридическата сфера майката ражда детето, а детето се зачева от бащата. Важно е да отбележим, а и както ще Ви каже всеки адвокат по семейно право, че припознаване може да се направи и на неродени, но заченати деца. Тоест, не съществува ограничение детето да се е родило.

Как става припознаването

Характерна особеност на припознаването е, че то не подлежи на контрол за вярност. Изложените факти се приемат автоматично за истинни, а административният орган е длъжен да ги приеме безусловно. По своята същност припознаването е едностранно изявление на родителя, за когото няма установени доказателства, че детето действително е от него. Това изявление винаги е лично, формално, в писмена форма, извършвано пред длъжностното лице по гражданското състояние. Законът позволява и предоставянето на декларация с нотариално заверен подпис, отново подадена до длъжностното лице по гражданско състояние.

Вашият адвокат по семейно право трябва да Ви информира, че между припознаването и вписването на припозналия детето родител в акта за раждане са две различни неща. Припознаването е самото волеизявление на родителя, докато вписването му има правно-техническо действие след извършеното припознаване.

С други думи, припознаването предшества вписването на данните на родителя в акта за раждане на детето

Кога съобщаването на раждането не е ангажимент на майката/ родителя. Когато майката ражда в лечебно заведение, завеждащият отделението/ ръководителят на лечебното заведение или посочено от него лице е натоварено с този ангажимент. Тъй като законът не изисква от бащата той да съобщи за раждането, автоматично отпада и условието към него (бащата) той да декларира припознаването пред длъжностното лице по гражданското състояние. Всички правни положения и тънкости можете да проучите, като се свържете с компетентен адвокат по семейно право като нашия.